Hoppa till sidans innehåll

Policys och riktlinjerPolicy för Smedjebackens  Hockey Club

 

Inledning:

Vår policy skall vara till hjälp och vägledning för alla
ledare inom vår verksamhet och en information till spelare, föräldrar,
kommunen, sponsorer och andra intressenter kring vår verksamhet.

Målsättning:

Föreningens representationslag och de ungdomslag som deltar
i seriespel skall inom ramen för de resurser föreningen förfogar över, sträva
efter att uppnå ett så gott sportsligt resultat som möjligt. Målsättningen
skall vara i första hand erbjuda eget uppfostrade spelare möjlighet till
sportslig utveckling.

Socialt uppförande:

I föreningen måste vi alla verka för ett gott uppförande
mellan ledare, spelare, föräldrar, funktionärer samt domare. Vi måste alla
komma ihåg att verksamheten bedrivs för ungdomarnas skull. För att dessa skall
utvecklas som spelare och kompisar måste de trivas med sin omgivning.


Ta avstånd från mobbning, kränkning, droger, rasism,
sexuella trakasserier och vandalism.

SHC tar avstånd från negativa kommentarer på sociala medier
mot medspelare, motspelare och domare etc..

Tränare och ledare har rätt att vidta åtgärder såsom
avstängning från matcher och/eller träning för den som bryter mot SHC:s policy.

 

Övriga föreningar och idrotter:

SHC ser gärna ett samarbete mellan andra föreningar i
kommunen. Under uppväxten finns stora fördelar att utöva fler idrotter. Vi är
också öppna för individuella lösningar vid kollisioner med andra idrotter.


Föreningen skall dock aktivt och på ett positivt sätt
medverka till att de spelare som besitter talang och ambition att ytterligare
förkovra sig, skall kunna övergå till annan förening högre upp i seriesystemet.
Detta gäller självfallet även för de spelare som på grund av studier eller
anställning på annan ort vill övergå till annan förening.

Droger och doping:

Hänvisning till bilagan

Bestraffningsärende:


Böter betalas av spelare eller vårdnadshavare efter beslut
av sportkommittén.

 

Ungdomspolicy

Inledning:

Med ungdomsverksamhet i denna policy menas skridskoskolan
till U16.

SHC:s ungdomsverksamhet skall bygga på ett samarbete mellan
förening, spelare, ledare, föräldrar, sponsorer, domare, skola och allmänheten.
Vi skall lära våra barn att ta hänsyn och respektera varandra. Vi skall i så
stor utsträckning som möjligt bedriva rätt träning i rätt ålder med stegrande
krav i takt med att junioråldern närmar sig.

För tidig elit och resultattänkande innebär att vi kommer
att få problem med att behålla våra spelare, vilket inte är acceptabelt
eftersom spelare utvecklas i olika takt fram till puberteten.

SHC skall i så stor utsträckning som möjligt stötta våra
ungdomsledare, samt skapa förutsättningar att bedriva så bra ungdomsverksamhet
som möjligt.

Ledare:

Ledare skall vara godkänd av Sportkommittén. Verksamheten
skall bedrivas enligt ungdomspolicyn.

Föreningen ser gärna att ledare även rekryteras från
föräldraleden då barnen börjar med ishockey.

Ledare skall föregå med gott exempel med sitt uppträdande.
Ledare ansvara för att tillrättavisa spelare och föräldrar som kritiserar
domare eller funktionärer. Ledaren skall verka för ett vårdat språkbruk samt
ett gott uppförande bland våra spelare.

Varje ledare skall ha rätt utbildning – kompetens – ledarbehörighet
för uppdraget.

Spelare:

Föreningen ställer krav på dig som spelare.

Du skall vara en bra kamrat på och vid sidan av isen.

Alltid göra ditt bästa under träning och match.

Var alltid en god representant för klubben.

Skolan:

Skolarbetet skall alltid prioriteras. Föreningen får aldrig
ställa villkor som påverkar skolarbetet negativt. Dåligt uppförande i skolan
kan på förälders inrådan medföra disciplinära åtgärder vad gäller
hockeyutövandet.


Sjukdom och skador:

Rätt träning förebygger skador och sjukdomar. Om olyckan
ändå skulle vara framme är det viktigt att inte forcera barnets återgång till
träning. Lyssna på signaler från barnet vad gäller trötthet, illamående,
huvudvärk mm. Öka träningsdosen gradvis efter sjukdom eller skada.

Meddela alltid tränaren vid frånvaro.

Meddela alltid tränaren om du går in i omklädningsrummet
under träning.

Föräldrar ansvarar alltid för att det är friska barn som
tränar och spelar.

Målvakter:

Möjlighet till separat träning för målvakter skapas för
målvakter fr.o.m U9.

 

Distriktslagsverksamhet:

När förbundet kallar kan bidrag ansökas hos styrelsen.

 

Uppflyttning och nedflyttning:

Spelare spelar i huvudsak i sin åldersgrupp till och
med  U14 med vissa undantag. Dock göres
ej undantag innan ålder för seriespel ( U11 ).

Nedflyttning till yngre träningsgrupp kan alltid ske på eget
initiativ. Detta görs efter diskussion mellan spelare, ledare och förälder.

Ned,- och uppflyttning kan sportkommittén inropas för
beslut.

Uppflyttning för träning sker med hänsyn till spelares
möjlighet att tillgodogöra sig denna träning. Diskussion förs mellan spelare,
ledare och förälder.

Uppflyttning för matcher får aldrig ske på bekostnad av
någon annan. Gäller ej U16.

I U16 spelar ungdomar som har kunnande och är utvecklade för
detta oavsett ålder.

Domare och funktionärer:

I föreningen bör vi sträva efter att ha domare som är minst
två år äldre än spelande lag.

Som funktionär i sekretariatet måste man alltid ha klart för
sig att man är neutral i sina åsikter. Inga diskussioner förs med domare eller
utvisade spelare. Vid eventuella problem med utvisade spelare kontaktas
domaren.

Omklädningsrum:

I omklädningsrum vistas i huvudsak spelare och ledare. I de
yngre åldrarna kan viss hjälp med skridskoknytning krävas.

Varje spelare håller ordning på sin utrustning och sina
ombyteskläder. Skräp kastas i soptunnan och grovstädning skall aske efter
avslutat träningspass eller match.

Cafeterian:

Cafeterians verksamhet bygger på engagemang från
föräldrarna. Detta är mycket viktigt då denna står för en stor del av
föreningens intäkter. Se separat anslag vad gäller ordningsregler för
cafeterian.


Lagindelning:


Skridskoskolan:

Bygger enbart på att åka skridskor. Ingen klubba eller puck. Kräver engagerade föräldrar som stöttar barnen. Inget medlemskap krävs.

 

Tre Kronor:
För samma barn som ovan. Här spelar vi dock hockey på tvären.

 

U8/9                                            

Skridskoåkning prioriteras. Sammandrag för matcher sker på ledarens initiativ.

Inget serispel.Spel sker på fullstor plan eller på tvären. Principen alla spelar lika mycket gäller.

 

U10                                              

Skridskoåkning prioriteras. Sammandrag för matcher sker på ledarens initiativ.

Inget serispel.Spel sker på fullstor plan. Principen alla spelar lika mycket gäller.
Träningsflit avgör matchdeltagande.

 

U11                                              

Skridskoåkning prioriteras. Deltar i förbundets serie för U11. Principen alla spelar lika mycket gäller.

Träningsflit avgör matchdeltagande.

 

U12                                              

Skridskoåkning prioriteras. Deltar i förbundets serie för U12. Principen alla spelar lika mycket gäller.

 Viss matchning kan ske i powerplay och boxplay. Träningsflit avgör matchdeltagande.

 

U13                                              

Skridskoåkning prioriteras. Deltar i förbundets serie för U13. Principen alla spelar lika mycket gäller. Viss matchning kan ske i powerplay och boxplay. Kan deltaga i
förbundets serie för U13/14. Träningsflit avgör matchdeltagande.

 

U14                                              

Skridskoåkning prioriteras. Deltar i förbundets serie för U14. Principen alla spelar lika mycket gäller. Viss matchning kan ske. Kan deltaga i förbundets serieTräningsflit avgör matchdeltagande.

 

U15                                              

Skridskoåkning prioriteras. Deltar i förbundets serie för U14. Principen alla spelar lika mycket gäller. Viss matchning kan ske. Kan deltaga i förbundets serie för
U15/16.  Träningsflit avgör matchdeltagande.

 

U16                                              

Skridskoåkning och en viss form av ¨systemhockey¨prioriteras. Deltar i förbundets serie för U16. Här spelar de som är utvecklade och har kunnande för detta oavsett ålder. Träningsflit och kunskapsnivå avgör matchdeltagande. Matchning sker vid behov.

 

Generellt gäller principen att alla
spelar lika mycket t.o.m U15. Vid matcher av vinna eller försvinna karaktär kan
dock en klok matchning förekomma som syftar till att matchen inte förloras på
en enskild spelares bekostnad. Detta kan ske f.r.o.m U12. Detta får inte
innebära att laget alltid försöker vinna till varje pris genom att gå på
reducerat manskap. 

Uppdaterad: 09 NOV 2015 18:09 Skribent: Mikael Ohlsson

Postadress:
Smedjebacken HC - Ishockey
Björbo 3
77791 Smedjebacken

Besöksadress:
Frejgatan 1
77730 Smedjebacken

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info